Türklerin ruh ve karakter yapılarının Müslümanlığı kabul etmelerindeki tesirleri nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.07.2020 tarih ve 01:23 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Türklerin ruh ve karakter yapılarının Müslümanlığı kabul etmelerindeki tesirleri nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Türkler tarihleri süresince oldukça değişik dinleri benimsemiştir. Din değişimleri çoğu zaman halk kesiminde değil de idarecilerde görülmüştür. İslamiyet dışındaki dinler oldukça uzun soluklu kabul görmemiştir. İnançlar içinde en uzun soluklu kabul kabul eden Gök Tanrı inancı ve İslamiyet olmuştur. Gök Tanrı ve İslamiyet dışındaki dinlere girenler kendi Türklüklerini korumakta zorlanmışlar ve asimilasyonlar yaşanmıştır. İslam dini Türk milletinin ruh ve karakterlerine müsait bir yapıda olduğu için oldukça süratli kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır. Türkler Müslüman olduklarında Türklüklerini koruyabildikleri için İslamiyet’i kabul süratli olmuştur. Toplum tarafınca kabul kabul eden din toplumun, siyasal yapısını, ahlakını, kıyafet kuşamını, sanatını, toplumsal hayatını, kültürünü ve edebiyatı şeklinde birçok alanı etkilemektedir. Bundan ötürü din değişiklik yapmak zor ve uzun vakit alan bir kavramdır.Türkler 8.Yüzyıldan başlayarak 12.Yüzyılın sonlarına kadar devam eden köklü bir değişiklik yaşamıştır. Türklerin genel ahlakı ve inançları İslamiyet’le oldukça benzeştiğinden bu süreç sıkıntılı olmamıştır. Fakat yeniden de yeni dinin toplumda yerleşmesi uzun vakit almıştır. Bundan ötürü Türklerin zamanı İslam öncesi ve İslam sonrası olmak suretiyle iki bölümde incelenir. Türkler tolerans sahibi bir topluluktur. İslamiyet’ten önceki tüm dinlere tolerans ile yaklaşmıştırlar. İslamiyet ise tam bir tolerans dinidir. Hoşgörü anlayışı Türklerin Müslüman olmasında fazlaca mühim bir unsur olmuştur. Türk topluluğunda bulunan toplumsal kabuller İslam’ı kabullenmeyi kolaylaştırmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır;Aile terimine verilen önem
Namusun anlayışı
Temizlik mevzusunda duyarlı olunması
Anne babaya ve büyüklere saygı
Sosyal sınıfların olmaması, insanlarda ayrımın olmaması

Anahtar Kelimeler : Türkler,tarihlerisüresinceoldukçadeğişikdinleri,benimsemiştir.,Dindeğişimleriçoğu,zamanhalk,kesiminde,değil,de,idarecilerde,gö..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar