Türklerin Tarih Boyunca Devletsiz Kalmamaları Onların Hangi Özelliğini Gösterir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 16.08.2020 tarih ve 15:22 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Türklerin Tarih Boyunca Devletsiz Kalmamaları Onların Hangi Özelliğini Gösterir?

makale içerik

Türklerin Tarih Boyunca Devletsiz Kalmamaları Onların Hangi Özelliğini Gösterir?
Kısa Linki Kopyala

Türk tarihini İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olmak suretiyle ikiye ayırabiliriz. Türk toplulukları eski zamanlarda genel hatlarıyla Orta Asya coğrafyasında yaşan ve göçebe kültürün başat olduğu yapılardı. Pek oldukça boya ayrılmış olmakla beraber tarih sahnesine çıkış destanları birdi. Yani Ergenekon destanı Türklerin yaratılış efsanesi olarak bütün Türk topluluklarında aynıydı.

Bu durum, her ne kadar değişik bölgelerde yaşasalar ve değişik inançlara haiz olsalar da, Türkler de her vakit için bir ulus olma bilincinin var bulunduğunu göstermektedir. Nitekim Mete Han yada Oğuz Han olarak da malum büyük Türk hükümdarının ortaya çıkarak bütün Türk boylarını bir araya toplama ve büyük bir Türk devleti kurma amacı da buradan kaynaklanmaktadır.

 

Türkler ve Devlet Kurma Geleneği

Tarih süresince Türkler pek oldukça devlet kurmuş ve yıkmıştır. Bu devletler Orta Asya başta olmak suretiyle, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa kıtalarında kuruldukları devre itibariyle devrin en kuvvetli ve askeri kuvveti en çokca olan devletleri olmuşlardır.

Türklerdeki bu devlet kurma anlayışı Töre ismi verilen ve adil seviye esasına dayalı kurallardan kaynaklanmaktadır. Çünkü devleti var eden millettir ve ulus ise anane kısaca hakkaniyet ile bir arada yaşamaktadır. Başka bir unsurun boyunduruğu dibine girmek istemeyen ve özgürlüklerine son aşama değer veren Türkler, kurdukları devletleri Töreye müsait olarak inşa etmiş ve yönetmişlerdir.

Ancak bu kurallardan sapma meydana geldiği dönemler de ise bu devletler yaşamamış ve yıkılmışlardır. Özgürlüklerine her daim düşkün olan Türkler başka bir milletin tebaası olmak yerine yüzlerce senedir yaşatmış oldukları Töreye müsait yeni bir devlet kurmaktan hiç bir vakit çekinmemişlerdir.

Anahtar Kelimeler : Türk,tarihini,İslamiyet,öncesi,ve,İslamiyet,sonrası,olmaksuretiyleikiye,ayırabiliriz.,Türk,toplulukları,eski,zamanlardagenel,hatlarıylaOrta,Asya,coğrafyasında..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar