Zitvatorok Antlaşmasını Diplomatik Mütekabiliyet Açısından Değerlendiriniz

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 05.08.2020 tarih ve 00:50 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Zitvatorok Antlaşmasını Diplomatik Mütekabiliyet Açısından Değerlendiriniz

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Osmanlı Devleti ile Avusturya Arasında Yapılan İstanbul ve Zitvatorok Antlaşmalarını Diplomatik Mütekabiliyet Açısından Değerlendiriniz.Osmanlı Devleti ile Avusturya içinde 1606 senesinde imzalanan Zitvatorok Antlaşması ilk etapta Osmanlı Devleti lehine gözükse de ihtiva ettiği maddeler nedeni ile aslına bakarsak 1533 senesinde imzalanan İstanbul Antlaşması yardımıyla ele geçirilen üstünlüğün kaybedilmesine niçin olmuştur. 1533 senesinde Orta Avrupa bölgesinde elde edilmiş diplomatik başarı ve bu başarının sağlamış olduğu hukuk ve protokol üstünlüğü Zitvatorok anlaşması ile beraber iki ülke idarecilerinin birbirlerine muadil sayılması sebebi ile sona ermiştir. İstanbul antlaşmasında yer edinen Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına muadil sayılacaktır maddesi, Zitvatorok ile beraber Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına muadil sayılacak gibi değiştirilmiştir.Antlaşma doğrultusunda yer edinen öteki maddelere bakıldığında ise Eğri ve Kanije şeklinde kalelerin Osmanlı egemenliği altında kalacağı buna mukabil olarak ise Komarom kalesinin Avusturya devletine verileceği belirtilmektedir. Antlaşmada Osmanlı lehine avantaj elde eden maddelerden biri ise Avusturya devletinden bir kereliğine alınacak 200 bin altın tutarındaki cenk tazminatı olarak karşımıza çıkmaktadır. İki ülke içinde 3 yılda bir olmak kaydıyla karşılıklı hediyelerin gönderilmesi ise dostluğu pekiştirme amacıyla eklenen bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlının aleyhine olan öteki maddelere bakıldığında ise Avusturya devleti Macaristan bölgesi için senelik bazda ödediği 30 bin altın tutarındaki vergiden kurtulduğu görülmekte ve Osmanlı Padişahının Avusturya Arşidüküne Kutsal Roma İmparatoru anlamına gelen Kayzer unvanı ile hitap edeceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Osmanlı,Devleti,ile,Avusturya,Arasında,Yapılan,İstanbul,ve,Zitvatorok,Antlaşmalarını,Diplomatik,Mütekabiliyet,Açısından,Değerlendiriniz. Osmanlı,Devleti,i..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar